All for Joomla All for Webmasters

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си... Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен. (Сура Лукман, 14)

Майчиното мляко е уникална микстура, която е сътворена от Аллах така, че да задоволява напълно хранителните нужди на бебето и да го пази от възможни инфекции. Съотношението на хранителните вещества в майчиното мляко е в най-подходящия размер и в най-подходящата форма за все още неразвилите се телесни системи на бебето. Също така майчиното мляко е богато на вещества, които подпомагат увеличаването на мозъчните клетки на бебето и ускоряват развитието на нервната система.Дори бебешките храни, които се произвеждат посредством съвременната технология, не могат да заместят тази чудотворна храна.С всеки изминал ден към ползите, които майчиното мляко осигурява на бебето, се прибавят все по-нови и по-нови. В резултат на проучвания се разбира, че бебетата, които биват кърмени с майчино мляко, са защитени особено от инфекциите, свързани с дишането и храносмилането. Това е така, защото съдържащите се в майчиното мляко антитела осигуряват пряка защита срещу инфекциите.

Другите антиинфекционни свойства на майчиното мляко пък, докато осигуряват благоприятна среда за “полезните” бактерии, наричани още “normal flora”, формират бариера срещу съдържането на вредни бактерии, вируси или паразити. Също така е установено, че в майчиното мляко се съдържат фактори, които пригаждат имунната система срещу заразни болести и спомагат за правилното й функциониране.

Тъй като майчиното мляко е специално създадено за бебетата, то то е най-лесно смилаемата храна за едно бебе. Въпреки че има богато на хранителни вещества съдържание, то е подходящо за чувствителните системи на бебето и е лесно за храносмилане. По този начин бебето използва по-малко енергия при смилането на храната и изразходва енергията си за другите телесни функции, за растеж и развитие на органите.

В млякото на по-рано родилите майки, с цел задоволяване нуждите на бебето, има повече мазнини, протеини, натрий, хлорид и желязо. Нещо повече, установено е, че при преждевременно родените (недоносени) бебета зрителните функции се развиват по-добре, на тестовете за интелигентност те се справят по-добре и още много други преимущества.

Един друг факт, който науката наскоро открива по отношение на майчиното мляко, е, че храненето на бебето в рамките на 2 години с майчино мляко е изключително полезно.

 

Заедно в Кухнята

Детски Кът

Здраве

 

© © 2020 Перфектна Мама. Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.