All for Joomla All for Webmasters
ДЕЦАТА И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК: ПРИЯТЕЛИ ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ Малчуганите усвояват нови езици по естествен път, без да се замислят. Те притежават способността да имитират произношението и да улавят „мелодията и ритъма" на чуждия език така, както научават и родния си. На каква възраст е добре децата да започнат да изучават втори език?
Препоръчително е това да стане на 4 г. Тогава децата все още изграждат своя майчин език и много лесно могат да приложат модела на усвояване и към чуждия. Те лесно запомнят цели фрази и граматически структури без въобще да се замислят и да усещат, че ги изучават. Първоначално 4-годишните деца се научават да разпознават и произнасят отделни думи и кратки фрази, след това да повтарят цели изречения. Те може и да не разбират всичко, което чуват, но познавайки ключовите думи се досещат за целия смисъл на изречението. 
Кой е най-удачният вариант за нашето хлапе?
Потребностите на дете, което е в детската градина, са различни от тези на малчуганите в предучилищна възраст или на първокласниците. Затова е препоръчително децата да започнат занимания по програми, създадени специално за тяхната възраст, какъвто е случаят например с школата „Британика". Обучението в група, състояща се от деца на една и съща възраст, е много по-мотивиращо за децата, отколкото индивидуалното обучение. Груповото изучаване на чужд език позволява игри, занимания, работа по двойки, в екипи, съревнования. А е факт, че малките деца най-много научават и запомнят, докато се забавляват. Важно е да се знае и че при 4-годишните малчугани препоръчителната продължителност на занятието е 40 минути, като през това време умствените и двигателните занимания се редуват. По-големите деца спокойно могат да участват активно в час по чужд език с продължителност 45 минути.  
Как да помогнем на детето с ученето?
• Похвалете го за положените усилия, за да му вдъхнете увереност и желание за постигане на по-високи резултати.
• Учете го да пише с химикал вместо с молив. Писането с молив се възприема като чернова от детето, защото има възможност за поправка. Когато пише с химикал, то влага повече старание.
• Обсъждайте с него спокойно и приятелски резултатите от обучението му.
• Споделяйте постиженията му с приятели и роднини.
• Присъствайте на информационни срещи, открити уроци и срещи с преподавателя.
• Подкрепяйте го, като демонстрирате положително отношение към авторитета на преподавателя.
• Помнете, че всяко дете има свой начин на работа и собствено темпо на усвояване на новите знания. Уважавайте индивидуалността му.

Заедно в Кухнята

Детски Кът

Здраве

 

© © 2020 Перфектна Мама. Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.